Nav de staking van medewerkers van Volley Vlaanderen zijn er een aantal handelingen de voorbije week niet uitgevoerd waarop een aantal clubs hadden gerekend. Hierdoor zijn sommige spelers niet aangesloten; of medische validatie niet in orde en eventueel nog andere zaken. Daarom is er beslist dat er kan gespeeld worden ook is een persoon nog niet in orde. De clubs krijgen de mogelijkheid om de wedstrijd te markeren op verkort wedstrijdblad gebruikt bij uitvallen Volleyspike (zie onder documenten op de website). Indien men toch wenst te markeren met Volleyspike mag er gespeeld worden onder een andere naam. Dit dient wel vermeld te worden in het vak opmerkingen wie er voor wie deelneemt aan de wedstrijd. Identificatie van de persoon die wenst te spelen zal gebeuren door de scheidsrechter van de wedstrijd. Een controle zal achteraf gebeuren door de ontmoetingscommissie dat deze persoon wel degelijk wordt aangesloten. Onze verontschuldigingen voor dit ongemak buiten onze wil.

Patrick Pauwels, voorzitter POC-VOV.