Start2Volley CLINICS

Start2Volley CLINICS 2019 - 2020

 

  Zes keer per jaar wordt een praktijkgerichte Start2Volley-clinic georganiseerd voor de mensen die zich bezighouden met het begeleiden van onze volleybaljeugd. Dit kunnen (gediplomeerde)   jeugdtrainers zijn, maar ook jeugdbegeleiders, ouders en sympathisanten die de stap willen zetten om aan onze kleinsten training te geven. Kortom, het betreft een zeer heterogene groep van   geïnteresseerde mensen.

 Inhoudelijk worden een aantal oefenvormen aangeboden, waarbij de diverse spelniveaus worden geïntegreerd. De oefenstof van al deze clinics is ook in een syllabus gegoten. Deze syllabus   wordt telkens na afloop van elke clinic meegegeven aan de aanwezige trainers. Op deze manier kunnen de trainers de opgedane kennis gemakkelijker toepassen in de trainingspraktijk.

     Data clinics voor onderbouw (U9 – U11 – U13):

  • zondag 13 oktober 2019
  • zondag 17 november 2019
  • zondag 22 maaart 2020

     Data clinics voor bovenbouw (U15 – U17 – U19):

  • zondag 13 oktober 2019
  • zondag 15 december 2019
  • ​​zondag 15 maart 2020

Deelname is GRATIS. Er hoeft vooraf niet ingeschreven te worden. Je komt gewoon op zondagvoormiddag in sportieve kledij naar de Edugo Arena in Oostakker (22 maart in sporthal ommegang in Lede) en meldt je aan bij de verantwoordelijke.

Deze clinics worden aangeboden in elke provincie. Bij documenten kan je de data van de andere provincies terugvinden.

Syllabi van de oude clinics kan je terugvinden op:  http://start2volley.be/display/article/detail/start2volleyproject/start2volley-clinics/