REGLEMENT EN ORGANISATIE BEACH

 Reglement 2018

beach kovv voor seniorenReglement 2018 beach volley Oost-Vlaanderen voor senioren

 

1. Organisatievorm.

Elk tornooi zal bestaan uit 1 categorie, weliswaar van hetzelfde geslacht. Indien gewenst kunnen de organisatoren ook inschrijven voor een beloftentornooi (U22).  Dit zal worden betwist na het seniorentornooi.

Aan elk tornooi zijn een aantal specifieke kenmerken verbonden. Deze worden geacht gekend te zijn en nageleefd te worden door de organisator, deelnemers en federatie.

a. Het inschrijvingsgeld

b. De sportieve voorwaarden van het tornooi

c. De extra-sportieve voorwaarden van het tornooi

Op elk tornooi zullen de deelnemers in hun poulewedstrijden en hun klassering worden ingedeeld tot volboeking volgens de actuele stand van het klassement. Als algemene richtlijn zal het maximum aantal deelnemende teams het aantal terreinen zijn vermenigvuldigd met 8, indien de volle dag (12 uur) beschikbaar zijn. In alle andere gevallen zullen organisator en tornooiverantwoordelijke overleg plegen.

Na de poule wedstrijden zullen de deelnemers hun tornooi verder afwerken naargelang het bekomen tussentijds resultaat in d poules van het betreffende tornooi.

Alle eindklassementen zijn begiftigd met prijzen.

In de bekerfinale zullen de beste teams worden uitgenodigd.2. Deelnemers.

Elk tornooi staat open voor alle deelnemers van dezelfde sexe.

Wie nog wil inschrijven bij volboeking zal terecht komen op de reservelijst en worden opgeroepen bij een vrijgekomen plaats.


3. Kampioenschap:

Het kampioenschap wordt gespeeld in 2 delen.

Het reguliere kampioenschap wordt betwist over alle tornooien georganiseerd door plaatselijke organisatoren waar punten te verdienen zijn bij deelname. De hoogste totaalscore wordt kampioen van Oost-Vlaanderen op voorwaarde dat één van de leden in Oost-Vlaanderen woont en/of aangesloten is bij Oost-Vlaamse beach of zaalclub. Alle tornooien worden gespeeld volgens de eerder afgesproken formule van poule en ko-wedstrijden.

Het tweede gedeelte bestaat uit een finaledag (beker) georganiseerd door volley Oost-Vlaanderen. Deze wordt betwist volgens het systeem van de dubbele eliminatie, volgens de eindranking van de reguliere competitie en beperkt tot 16 teams.

Er zijn afzonderlijke prijzen en aandenkens voor de reguliere competitie als de beker. Alle prijzen voor de eindklassering worden bedeeld op de finale. Voor alle teams wordt aanwezigheid op de finale verwacht. Bij de senioren zullen de waardebonnen voor de eindklassering met 25 euro verminderd worden bij niet deelname.

De finale wordt betwist op uiterlijk 16 augustus bij de “meestbiedende” organisator op basis van een door de kandidaat-organisator ingediend dossier. De beslissing tot toewijzing gebeurt door de raad van bestuur van volley Oost-Vlaanderen op basis van het advies van de beachcommissie.


4. Puntenverdeling.

De puntenverdeling gebeurt als volgt: voor de 1° : 25 ptn, 2° : 20 ptn, 3° : 17 ptn, 4° : 15 ptn, en dan plaats 5-8 : 12 ptn, 9-16 : 8 ptn, 16- …: 1 pt.

Alle tornooien worden voor het kampioenschap in rekening gebracht. Het interprovinciaal tornooi in Blankenberge mag het slechtste resultaat vervangen.

Op elk tornooi kunnen ook punten geregenereerd worden voor de Belgische ranking. Dit kan een team de mogelijkheid bieden zijn plaats op te vragen voor deelname bij het Belgisch kampioenschap. Hiervoor tellen de 7 beste resultaten. De puntenverdeling is de puntenverdeling van het provinciaal kampioenschap.

Na elk tornooi zal er een rangschikking opgemaakt worden, zowel per team als individueel, die ook vermeld zal worden op de website van Volley Oost-Vlaanderen.  De klassering is tevens een leiddraad bij de samenstelling van de poules van het volgend tornooi.


5. Organisatie tornooien.

Elke organisator zorgt voor:

- Degelijke aangelegde terreinen voorzien van voldoende zand

- Een degelijke geluidsinstallatie

-Terreinen die afgebakend zijn met terreinlinten, niet langer touwen.

-Netten die voorzien zijn van antennes

-Douchegelegenheid voor de deelnemers

-afgeschermde ruimte voor het secretariaat

- catering voor de verantwoordelijke volley Oost-Vlaanderen

Een lijst van tekortkomingen wordt op het einde van het tornooi voorgelegd.


6. Geldigheid tornooien.

a. Elk tornooi is een geldig tornooi als er een voorronde en een KO gespeeld wordt.

b. Een tornooi dat niet opgestart wordt wegens omstandigheden is geen geldig tornooi. De ingeschreven deelnemers krijgen hun inschrijvingsgeld terug en er worden geen punten toegekend.

c. Bij een tornooi dat wegens omstandigheden moet stilgelegd worden voor het beëindigen van de poulefase, zullen de deelnemers hun geld terugkrijgen, zullen er geen prijzen gedeeld worden maar zullen de aanwezige deelnemers geen punten ontvangen.

a. Bij een tornooi dat wegens omstandigheden moet stilgelegd worden na het beëindigen van de poule fase, zullen de deelnemers hun geld niet terugkrijgen, zullen de prijzen verloot worden maar zullen de aanwezige verliezende deelnemers de verworden punten behouden, en zullen de teams die nog in het tornooi zijn het gemiddelde van de punten ontvangen.


7. Finale VOLLEY OOST-VLAANDEREN.

a. De finale wordt georganiseerd door Volley Oost-Vlaanderen in samenwerking met een organisatie of club, waarvoor Volley Oost-Vlaanderen ook het inschrijvingsgeld ontvangt. Bij deze organiseert Volley Oost-Vlaanderen een leuke en rijkere receptie voor een beperkte tijdsduur voor RVB Volley Oost-Vlaanderen, andere organisatoren en een drink achteraf voor de deelnemers.

b. Op de finale beschikken alle organisatoren gratis over een publicitaire ruimte van boarding van 3 meter.

8. Inschrijvingsgeld.

Alle inschrijvingen gebeuren via de website van volley Vlaanderen en/of volley Oost-Vlaanderen. Elke deelnemer zal zich eerst registeren en bekomt aldus zijn eigen beachnummer. Vervolgens kan voor verschillende tornooien worden ingeschreven. Er kan NIET worden ingeschreven zonder voorafgaandelijk te betalen.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 22 euro/per tornooi/per team zonder extra verplichte t-shirts of singlets van de organisator. De deelnemers zijn echter gehouden beiden in dezelfde uitrusting te spelen.

Het inschrijvingsgeld voor het beloftentornooi  bedraagt 16 euro/per tornooi/per team zonder extra verplichte t-shirts of singlets van de organisator. De deelnemers zijn echter gehouden beiden in dezelfde uitrusting te spelen.

De inschrijvingen gebeuren ten laatste 72 uren voor het starten van het tornooi

Uitzonderingen kunnen enkel en alleen mits voorafgaand contact met de provinciale beachverantwoordelijke. Hiervoor wordt altijd 10 euro administratiekosten aangerekend.


9. Prijzen

Elk tornooi is begiftigd van prijzen. De tornooien zijn opneembaar onmiddellijk na de finale. Uit respect voor de medespelers en organisatoren worden de prijswinnaars geacht aanwezig te zijn. Prijzen worden nooit meegegeven met een ander team. 


10. Boetes.

Volgende boetes zijn van toepassing:

- Niet-spelen met gelijk kleurige t-shirts: 5 euro per speler/speelster.

      - Te laat melden bij het wedstrijdsecretariaat: 5 euro per speler/speelster.

- Team zonder reden afwezig en betaald op voorhand: 20 euro/team.

- Teams (of leden er van) met nog een schuldenlast van de voorbije jaren, dienen eerst hun achterstallige schulden te vereffenen vooraleer zij kunnen inschrijven voor de       nieuwe competitie

De boetes dienen onmiddellijk of ten laatste voor de start van het volgende tornooi betaald te worden. Elke niet betaling heeft een niet-deelname als gevolg.


11. Finale VOLLEY VLAANDEREN.

Volley Oost-Vlaanderen zal zijn beste teams uit de klassering afvaardigen naar de landelijke kampioenschappen VOLLEY VLAANDEREN. Het inschrijvingsgeld voor de finale VOLLEY VLAANDEREN bedraagt 20 euro. Dat inschrijvingsgeld zal echter verminderd worden met 5 euro/per deelname aan een tornooi Volley Oost-Vlaanderen zodat deze deelname aan verminderde prijs of zelfs gratis kan.


12. Beachlicentie.

In 2018 is er geen verplichte beachlicentie, aanmelden op de website eis echter een must. Eenmaal aangemeld zal men een beachnummer kunnen aanmaken vooraleer in te schrijven.

Bovendien zal elke deelnemend team aangeven op het inschrijvingsformulier dat zij akkoord zijn met reglement zoals hier beschreven.


13. Arbitrage.

Net als de voorgaande jaren zal er ook nu zonder scheidsrechters gespeeld worden.

Vanzelfsprekend vragen we aan de teams om fairplay hoog in het vaandel te blijven houden. Mocht er toch een onenigheid ontstaan tussen beide partijen, dan ligt de eindbeslissing bij de tornooiverantwoordelijke.

Wanneer de beide teams het dusdanig oneens worden tijdens de wedstrijd, dan zal de tornooiverantwoordelijke ter plaatse een bevoegde scheidsrechter aanduiden. De kosten hiervan (30 euro) zullen gedragen worden door de beide teams en zijn onmiddellijk te betalen.

Op het finale tornooi bestaat de mogelijkheid om de wedstrijden wel door scheidsrechters te laten leiden.


14. Retour aan de plaatselijke organisatoren :

De plaatselijke organisatoren ontvangen 18 euro voor elk ingeschreven deelnemend team senioren  wanneer men zich engageert voor de medewerking aan het interprovinciaal tornooi.

De plaatselijke organisatoren ontvangen 15 euro voor elk ingeschreven deelnemend team  senioren wanneer men zich niet kan engageren  voor de medewerking aan het interprovinciaal tornooi.

De plaatselijke organisatoren ontvangen 14 euro voor elk ingeschreven deelnemend team beloften wanneer men zich engageert voor de medewerking aan het interprovinciaal tornooi.

De plaatselijke organisatoren ontvangen 10 euro voor elk ingeschreven deelnemend team beloften  wanneer men zich niet kan engageren  voor de medewerking aan het interprovinciaal tornooi.

 

Medewerking aan het interprovinciaal tornooi betekent dat men mede instaat voor de opstelling (7-13 u) en/of de afbraak (13 – 19) van alle materiaal en het goede verloop van het tornooi. Bij een organisatie van mannen en/of vrouwen wordt ½ dag medewerking verwacht.


15. Vergaderingen en overlegmomenten:

Elke organisator wordt verwacht aanwezig te zijn op voorbereidende (max 3) vergaderingen en evaluatievergadering (max 2). Afwezigheid zullen worden beoordeeld door RVB VOV en beboet worden a rato van 1° afwezigheid : 12.5 euro – 25 euro : 2° afwezigheid   50 euro : 3° afwezigheid 4° : afwezigheid : 100 euro.


16. Relatie met de Volleybalfederatie

Elke organisator is zelf lid van de Vlaamse Volleybalfederatie (Volley Vlaanderen) en de Oost-Vlaamse Volleybalfederatie (VOV). De communicatie verloopt via de secretaris van de club of een andere aangeduide persoon, die als beachverantwoordelijke/beachpromotor wordt aangeduid. Indien clubs samenwerken om beachmanifestaties te organiseren, dan verloopt de communicatie via een  door alle partijen aangeduid adres, telefoon en mail-adres. De storting van de retour van de deelnemingsgelden gebeurt via de clubrekening binnen de 3 maanden na afloop van het betreffende tornooi.


17. Verhuur materiaal

Volgende materiaal is ter beschikking van de federatie aan de organisatoren :

-        Beachnetten/antennes  en belijning : 10 euro/per dag

-        Ballen : 1 euro/per dag/ per bal

-        Promotiemateriaal : gratis

 


18. Voorstel onder-provinciale competitie “beloften” in 2018 .

 

Doel : een instapbare competitie bieden aan betere jeugdspelers zeker voor mannen en misschien ook wel vrouwen.

 

Doelgroep :

-        De betere jeugdteams waarvan beide deelnemers onder de U16, teams U18 en U20 tot en met U22

-        Zowel binnen als buiten de provincie deelnemers aanspreken

-        Maximum van 300 punten op de nationale ranking.

* = bij aanvang van de competitie

Situering : Zowat in alle provincies wordt de aanvoer van nieuwe spelers steeds moeilijker. Vooral de overstroom uit de andere provincies, waarbij dan toch de beteren zijn die de overstap maken, maakt de competitie op zichzelf sterker, maar de instap moeilijker. Om die stap van niet- speler naar effectieve deelnemers in de toekomst gemakkelijker te kunnen zetten wordt een competitie georganiseerd waarvan het niveau onder het provinciale verwacht wordt.

Verder hebben wij vastgesteld dat in 2017 de tornooien slechts moeizaam vol geraakten, waarbij anderen zelfs ver beneden het verleden bleven.

Bemerking : we hebben tot vorig jaar een B-formule aangeboden en deze geraakte niet altijd aan de nodige deelnemers.


Organisatie :

-        Elke organisator van het provinciaal circuit wordt gevraagd om hiervoor tijd en ruimte te voorzien. Een beperkt aantal organisatoren die enkel beloften organiseren kan overwogen worden.

-        Kostprijs : 16 euro (senioren : 22 euro / jeugd : 11 euro per team)

-        Tussenkomst provincie aan lokale organisator : zie provinciale beach.

-        Onbeperkte aantal teams voor een tornooi, wel rekening houdend met lokale mogelijkheden.

-        Poules en ko: 1 set

-        Inschrijvingen : vvb-website.

-        Deelnemen : Het tornooi zal plaatsgrijpen op een ander moment (ander uur, liefst zelfde dag) als het provinciaal tornooi.

-        Punten nationale beach :  ½ van het provinciaal, indien 6 teams deelnemen.

-        Prijzenpot : af te spreken .

-        Klassering : zie provinciale beach.

-        Eindklassering : alle deelgenomen tornooien tellen

-        Eindtornooi provinciaal : zie provinciale finale

-        Vlaams “beloften”kampioenschap : elke provincie duidt zijn beste deelnemer(s) aan via zijn eigen provinciale klassering en de rest gaat via de algemene ranking over alle tornooien. Vragen om dit organiseren bij senioren in Knokke-Heist of anders andere datum


Opleiding : er moet na gevraagd worden in hoeverre deze deelnemende groep geïnteresseerd is in opleidingstrainingen, en bereid is hiervoor een kleine deelname in de kosten te betalen (tot 5 euro/per training).  Als dit positief is, kan een opleiding voorzien worden a rato van 5 of 6 trainingen per seizoen (2 x mei – 1 x begin juni – 1 x eind juni – 2 x juli).

 

 

 

 

 

 

Reglement 2018 beach Volley Oost-Vlaanderen voor jeugd.

 

1.   Organisatievorm.

Elk tornooi zal bestaan uit 2 categorieën.

In de A-categorie treden de gevorderden aan. In de B-categorie is er plaats voor occasionelen en beachstarters. Er wordt enkel nog gespeeld bij U15 met een A en B-categorie. In de huidige stand van zaken mogen de deelnemers zelf beslissen voor de eerste deelname tot welke categorie zij behoren. Deze keuze is onherroepelijk voor het lopende seizoen 2018. Verder zijn de rechten en plichten voor beide categorieën hetzelfde. Dat betekent onder meer wat betreft:

a.  Het inschrijvingsgeld

b. De sportieve voorwaarden van het tornooi

c. De extra-sportieve voorwaarden van het tornooi

Op elk tornooi zullen de A- en B- deelnemers in hun poulewedstrijden en hun klassering worden ingedeeld tot volboeking volgens de actuele stand van het klassement.

Na de poule-wedstrijden zullen de A- en B-deelnemers hun tornooi verder afwerken naargelang het bekomen tussentijds resultaat van het betreffende tornooi.

Enkel de deelnemers uit de A-categorie zullen zich kampioen kunnen noemen en komen dan ook in aanmerking voor deelname aan VOLLEY VLAANDEREN-kampioenschappen.

Alle eindklassementen zijn begiftigd met prijzen.

In de bekerfinale zullen de beste A-teams worden uitgenodigd en zullen er 2 plaatsen worden weerhouden voor de ploegen uit de B-categorie.


2. Deelnemers.

Elk tornooi staat open voor alle deelnemers ingedeeld per leeftijdscategorie en per sexe, met uitzondering van start2beachvolley en U14 waar er gemengd mag worden gespeeld.

Het is elke speler/speelster vrij deel te nemen aan een tornooi georganiseerd voor een hogere leeftijdscategorie.

Wanneer een team bestaat uit deelnemers van verschillende leeftijdscategorie, dan zal de leeftijd van de oudste deelnemer bepalend zijn voor deelname.


3. Categorieën/spelvormen/terreinafmetingen.

Start2beachvolley: °2005 en later.(U12)

1 tegen 1. Terrein 4 x 8m.

2 tegen 2. Terrein 4x12m.

Spelvormen worden bepaald op het tornooi zelf.

U14: °2003 en later.

2 tegen 2. Terrein: 4x12m.

U16: °2001 en later.

2 tegen 2. Terrein 4 x 16 in de poule. Terrein: 8x16m in de ko

U18: °1999 en later.

2 tegen 2. Terrein: 8x16m.

 

4. Kampioenschap.

Het kampioenschap wordt gespeeld in 2 delen.

Het reguliere kampioenschap wordt betwist over alle tornooien georganiseerd door plaatselijke organisatoren waar punten te verdienen zijn bij deelname. De hoogste totaalscore wordt kampioen van Oost-Vlaanderen op voorwaarde dat één van de leden in Oost-Vlaanderen woont en/of aangesloten is bij Oost-Vlaamse beach of zaalclub. Alle tornooien worden gespeeld volgens de eerder afgesproken formule van poule en ko-wedstrijden.

Het tweede gedeelte bestaat uit een finaledag (beker) georganiseerd door Volley Oost-Vlaanderen. Deze wordt betwist volgens het systeem van de dubbele eliminatie, volgens de eindranking van de reguliere competitie en beperkt tot 8 teams voor zowel A- als B- categorie in afzonderlijke reeksen (die desnoods kunnen aangevuld worden met occasionele inschrijvingen).

Er zijn afzonderlijke prijzen en aandenkens voor de reguliere competitie als de beker. Alle prijzen worden bedeeld op de finale. De finale wordt betwist op uiterlijk 16 augustus bij de “meestbiedende” organisator op basis van een door de kandidaat-organisator ingediend dossier. De beslissing tot toewijzing gebeurt door de raad van bestuur van Volley Oost-Vlaanderen op basis van het advies van de beachcommissie

 

5. Puntenverdeling en rangschikking.

De puntenverdeling gebeurt als volgt: voor de 1° : 25 ptn, 2° : 20 ptn, 3° : 17 ptn, 4° : 15 ptn, en dan plaats 5-8 : 12 ptn, 9-16 : 8 ptn, 16- …: 1 pt.

Alle tornooien met uitzondering van Gent (Sint-Pietersplein) en het interprovinciaal tornooi in Blankenberge worden in rekening gebracht. Deze beide tornooien zijn zogenaamde jokertornooien, die dus geen extra punten opleveren, maar het resultaat op één van deze tornooien kan wel éénmalig het slechtste resultaat van een ander tornooi vervangen.

Na elk tornooi zal er een rangschikking opgemaakt worden, zowel per team als individueel, die ook vermeld zal worden op de website van Beach Volley Oost-Vlaanderen. De klassering is tevens een leidraad bij de samenstelling van de poules van het volgend tornooi.

Bij start2beachvolley wordt er GEEN rangschikking bijgehouden.


6.   Organisatie tornooien.

Elke organisator zorgt voor :

-Degelijke aangelegde terreinen voorzien van voldoende zand

-Een degelijke geluidsinstallatie

-Terreinen die afgebakend zijn.

-Douchegelegenheid voor de deelnemers

-Voldoende ruime prijzenpot per categorie

-afgeschermde ruimte voor het secretariaat

- catering voor de verantwoordelijke volley Oost-Vlaanderen

Een lijst van tekortkomingen wordt op het einde van het tornooi voorgelegd.

 

7.   Geldigheid tornooien.

 a. Elk tornooi is een geldig tornooi als er een voorronde en een KO gespeeld wordt.

b. Een tornooi dat niet opgestart wordt wegens omstandigheden is geen geldig tornooi. De ingeschreven deelnemers krijgen hun inschrijvingsgeld terug en er worden geen punten toegekend.

c. Bij een tornooi dat wegens omstandigheden moet stilgelegd worden voor het beëindigen van de poulefase, zullen de deelnemers hun geld terugkrijgen, zullen er geen prijzen gedeeld worden maar zullen de aanwezige deelnemers  geen punten ontvangen.

d. Bij een tornooi dat wegens omstandigheden moet stilgelegd worden na het beëindigen van de poule fase, zullen de deelnemers hun geld niet terugkrijgen, zullen de prijzen verloot worden maar zullen de aanwezige verliezende deelnemers de verworden punten behouden, en zullen de teams die nog in het tornooi zijn het gemiddelde van de punten ontvangen.

 

8. Finale beach Volley Oost-Vlaanderen

De finale wordt georganiseerd door Volley Oost-Vlaanderen in samenwerking met een organisatie of club, waarvoor Volley Oost-Vlaanderen ook het inschrijvingsgeld ontvangt. Bij deze organiseert Volley Oost-Vlaanderen een leuke en rijkere receptie voor een beperkte tijdsduur voor RVB Volley Oost-Vlaanderen, andere organisatoren en een drink achteraf voor de deelnemers.


9. Inschrijvingsgeld.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 11 euro per tornooi per ploeg r zonder extra verplichte t-shirts of singlets van de organisator. De deelnemers zijn echter gehouden beiden in dezelfde uitrusting te spelen.

Bij de U14 en de U12 (start2beachvolley) is de kostprijs 1 euro/ploeg.

De inschrijvingen gebeuren ten laatste 72 uren voor het starten van het tornooi. Uitzonderingen kunnen enkel en alleen mits voorafgaand contact met de provinciale beachverantwoordelijke.


10. Prijzen

Elk tornooi is begiftigd van prijzen. De tornooien zijn opneembaar onmiddellijk na de finale. Uit respect voor de medespelers en organisatoren worden de prijswinnaars geacht aanwezig te zijn

Elke deelnemer ontvangt bij zijn eerste deelname een Volley Oost-Vlaanderen -beach t-shirt.


11. Boetes.

Volgende boetes zijn van toepassing:

- Niet-spelen met gelijkkleurige t-shirts: -5 punten in rangschikking.

- Te laat melden bij het wedstrijdsecretariaat: -5 punten in rangschikking.

- Team zonder reden afwezig en betaald op voorhand: 10 euro/team.

De boetes dienen onmiddellijk of ten laatste voor de start van het volgende tornooi betaald te worden. Elke niet betaling heeft een niet-deelname als gevolg.


12. Finale VOLLEY VLAANDEREN.

Volley Oost-Vlaanderen zal zijn beste teams uit de klassering afvaardigen naar de landelijke kampioenschappen VOLLEY VLAANDEREN, dat zal worden georganiseerd in Sint-Niklaas (Brabant). Het inschrijvingsgeld voor de finale VOLLEY VLAANDEREN bedraagt 20 euro. Dat inschrijvingsgeld zal echter verminderd worden met 5 euro/per deelname aan een tornooi Volley Oost-Vlaanderen VOLLEY OOST-VLAANDEREN zodat deze deelname aan verminderde prijs of zelfs gratis kan.

De beste 3 ploegen U14 U16 U18 (jongens en meisjes) van de VOLLEY VLAANDEREN-kampioenschappen zijn uitgenodigd voor deelname aan het Belgisch kampioenschap in Knokke. Indien een van 3 beste teams verzaken aan de uitnodiging of het AIF slaagt er niet om zijn 3 teams in te vullen, dan komt automatisch de volgende in de klassering in aanmerking. De deelname hieraan is gratis.

 

13. Beachlicentie.

In 2018 is er geen verplichte beachlicentie.

Elke deelnemer wordt wel verwacht zich te registreren op de website van Volley Vlaanderen of Volley-Oost Vlaanderen.

Deelnemen en inschrijven ter plaatse kan enkel mits het op voorhand contacteren van de tornooiverantwoordelijke en het betalen van 2 euro extra. 


14. Arbitrage.

Net als de voorgaande jaren zal er ook nu zonder scheidsrechters gespeeld worden. Vanzelfsprekend vragen we aan de teams om fair-play hoog in het vaandel te blijven houden. Mocht er toch een onenigheid ontstaan tussen beide partijen, dan ligt de eindbeslissing bij de tornooiverantwoordelijke.

Wanneer de beide teams het dusdanig oneens worden tijdens de wedstrijd, dan zal de tornooiverantwoordelijke ter plaatse een bevoegde scheidsrechter aanduiden. De kosten hiervan (30 euro) zullen gedragen worden door de beide teams en zijn onmiddellijk te betalen.

Op het finale tornooi bestaat de mogelijkheid om de wedstrijden wel door scheidsrechters te laten leiden


15. Retour aan de plaatselijke organisatoren :

De plaatselijke organisatoren ontvangen 10 euro voor elk ingeschreven deelnemend team jeugd  wanneer men zich engageert voor de medewerking aan het interprovinciaal tornooi.

De plaatselijke organisatoren ontvangen 8 euro voor elk ingeschreven deelnemend team  jeugd wanneer men zich niet kan engageren  voor de medewerking aan het interprovinciaal tornooi.

De plaatselijke organisatoren ontvangen 1 euro voor elk ingeschreven deelnemend team jeugd wanneer men zich engageert voor de medewerking aan het interprovinciaal tornooi.

De plaatselijke organisatoren ontvangen 0 euro voor elk ingeschreven deelnemend team jeugd wanneer men zich niet kan engageren  voor de medewerking aan het interprovinciaal tornooi.

 

Medewerking aan het interprovinciaal tornooi betekent dat men mede instaat voor de opstelling (7-13 u) en/of de afbraak (13 – 19u) van alle materiaal en het goede verloop van het tornooi. Bij een organisatie van mannen en/of vrouwen wordt ½ dag medewerking verwacht.


16. Vergaderingen en overlegmomenten:

Elke organisator wordt verwacht aanwezig te zijn op voorbereidende (max 3) vergaderingen en evaluatievergadering (max 2). Afwezigheid zullen worden beoordeeld door RVB VOV en beboet worden a rato van 1° afwezigheid : 12.5 euro – 25 euro : 2° afwezigheid   50 euro : 3° afwezigheid 4° : afwezigheid : 100 euro.


17. Relatie met de Volleybalfederatie

Elke organisator is zelf lid van de Vlaamse Volleybalfederatie (Volley Vlaanderen) en de Oost-Vlaamse Volleybalfederatie (VOV). De communicatie verloopt via de secretaris van de club of een andere aangeduide persoon, die als beachverantwoordelijke/beachpromotor wordt aangeduid. Indien clubs samenwerken om beachmanifestaties te organiseren, dan verloopt de communicatie via een  door alle partijen aangeduid adres, telefoon en mail-adres. De storting van de retour van de deelnemingsgelden gebeurt via de clubrekening binnen de 3 maanden na afloop van het betreffende tornooi.


18. Verhuur materiaal

Volgende materiaal is ter beschikking van de federatie aan de organisatoren :

-        Beachnetten/antennes  en belijning : 10 euro/per dag

-        Ballen : 1 euro/per dag/ per bal

-        Promotiemateriaal : gratis

 

 

 

 

 Rechten en plichten van de organisator van een VOLLEY OOST-VLAANDEREN beachtornooi in 2018.


1.De organisator.

De plaatselijke organisator verklaart zich akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in de reglementen.

De organisator is zelf lid als zaalclub of beachclub van VOLLEY VLAANDEREN . In geval van twijfel kan dit door VOLLEY OOST-VLAANDEREN opgevraagd worden. De eindverantwoordelijke is lid van de VOLLEY VLAANDEREN.  Bij het niet in orde zijn bedraagt de boete 50 euro per inbreuk.

Elke organisator zorgt voor een aanspreekpunt ter plaatse voor het oplossen van alle praktische problemen. Deze persoon meldt zich bij het begin van het tornooi bij de tornooiverantwoordelijke Volley Oost-Vlaanderen.


2.Nieuwe organisatie of locatie.

Bij een nieuwe organisatie of nieuwe locatie zal de accommodatie eerst gekeurd worden door de provinciale beachverantwoordelijke en dit op kosten (km) van de organisator.

Eventuele tekortkomingen zullen ter plaatse worden opgelijst en overgemaakt aan de organisator. Een tekortkoming waaraan niet wordt voldaan, zal worden beboet met 50 euro voor de eerste tekortkoming, en 100 euro voor elke volgende. De boetes van de tekortkomingen worden afgehouden van de waarborg of het inschrijvingsgeld. .


3. Retributie.

De organisator van een seniorentornooi ontvangt een retour van 18 euro/per deelnemende seniorenploeg indien de organisator medewerking verleent aan het interprovinciaal beachtornooi in Gent.

De medewerking bestaat in het meehelpen opbouwen van de site en de tornooibegeleiding (van 7 tot 13.30 u) of de tornooibegeleiding en afbraak (van 13 u tot einde). De plaatselijke organisator zal zich voor de medewerking aan deze uren houden en hoe dan ook aanwezig zijn bij opstart of afbraak. Kosten voor medewerking als km en catering aan dit tornooi zijn ten laste van VOLLEY OOST-VLAANDEREN.

De organisator van een jeugdtornooi ontvangt een retour van 8 euro/per ploeg in de categorieën U18+U16.

Voor de U14 –– waar een inschrijvingsgeld van 1 euro wordt gevraagd – ontvangt de organisator 5 euro/team.

Voor de start2beachvolley (U12) – waar een inschrijvingsgeld van 1 euro wordt gevraagd – ontvangt de organisator 2.5 euro/per speler.

Indien de organisator van een jeugdtornooi aan alle voorwaarden voldaan heeft en er een start2beachvolley -scholen-beach georganiseerd werd, ontvangt hij een supplement van 75 euro.

Bovendien ontvangt elke organisator van een jeugdtornooi 1 euro per deelnemende speler extra en een supplement van 25 euro voor de start2beachvolley -scholen-beach, indien hij medewerking heeft verleend aan het interprovinciaal  jeugdtornooi à rato van een halve dag per jongens of meisjestornooi.4.Vereisten.


De organisator dient te zorgen voor :

     - Degelijke aangelegde terreinen voorzien van voldoende zand

     - Een degelijke geluidsinstallatie

     -De netten zijn voorzien van antennes

     - Douchegelegenheid voor de deelnemers

     - Antennes kunnen eventueel gehuurd worden bij VOLLEY OOST-VLAANDEREN aan €5/per stel.

     - afgeschermde ruimte voor het secretariaat

     - catering voor de verantwoordelijke volley Oost-Vlaanderen

Een lijst van tekortkomingen wordt op het einde van het tornooi voorgelegd.


5. Publiciteit.


De organisator zorgt voor voldoende publicitaire ruimte zodat aan het sponsordossier VOLLEY OOST-VLAANDEREN kan voldaan worden.

Elke publiciteit die de organisator zelf realiseert, komt hem ook ten goede.

Op het finaletornooi heeft elke organisator het recht op een publicitaire ruimte van 3 strekkende meter.


6. Prijzen.


Senioren:

De organisator voorziet een minimum aan prijzenpot van 50 euro per categorie van dames en heren, en 25 euro voor de beloften. De prijzen en prijzenlijst zijn beschikbaar bij de aanvang van het tornooi.

Jeugd:

De organisator voorziet een minimum aan prijzenpot van 25 euro per categorie van meisjes en jongens, waarvan 20 euro voor de A-poule en twee kleine attenties voor de B-poule. Voor de VIS is het elke organisator vrij te geven wat hij wil.

De prijzenlijst wordt 4 dagen op voorhand aan de VOLLEY OOST-VLAANDEREN-beachverantwoordelijke overgemaakt. Mocht de prijzenpot onvoldoende zijn, dan krijgt de organisator uiterlijk tot op de dag zelf de kans zijn prijzenpot aan te passen tot het aangegeven bedrag. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan zal VOLLEY OOST-VLAANDEREN zelf in prijzen voorzien en wordt de 100 euro in vermindering gebracht van het terug te storten bedrag.


7. Uitnodigingen:

- Elke organisator is van harte welkom op de finale, evenzeer op de receptie die achteraf wordt aangeboden door Volley Oost-Vlaanderen.

- we verwelkomen graag elke organisator op de VOLLEY VLAANDEREN-finales zowel voor jeugd als senioren

- elke organisator zal worden uitgenodigd als VIP naar de finales van de Belgische jeugd in Knokke.

8. Pers.

VOLLEY OOST-VLAANDEREN zal voor een deel instaan voor de relatie met de pers. Na ieder tornooi zal de uitslag en een kleine commentaar verzonden worden naar de kranten van “het Nieuwsblad”, “De gazet van Antwerpen” en “het laatste nieuws”. Deze zijn akkoord dit te publiceren met een voorbeschouwing voor de komende manche. Ook de andere beschikbare perscontacten zullen deze informatie ontvangen. De uitslag en de klassering verschijnt voor woensdag op de beachwebsite van VOLLEY OOST-VLAANDEREN. De plaatselijke organisator verwittigd de plaatselijke pers van zijn organisatie per mail en zet de beachverantwoordelijke VOLLEY OOST-VLAANDEREN in CC..